איך בונים מצגת

יום שלישי, 17 במרץ 2009

סקר מכין :


מטרות הסקר המכין :

לזהות ולהכיר גורמי חשיפה וסיכון פוטנציאליים במקום העבודה .
המידע משמש כבסיס להערכה כמותית של גורמי הסיכון לבריאות העובדים וכבסיס לתכנון אמצעי בקרה .

מרכיבי הסקר המכין :

א. בחינת תהליכי העבודה כולל : התהליך התעשייתי .
ב. בחינת האינטראקציה : עובד – תהליך – סביבה .
ג. זיהוי גורמי חשיפה וסיכון ומקורותיהם , המהווים פוטנציאל לפגיעה בבריאות העובד (מידית ולטווח הארוך) .
ד. הכרת התנאים והדרכים שעלולים להוביל לפגיעה כזאת .
ה. ניתוח עיסוק ובחינת פעילויות העובד ושיטת עבודתו , כחלק מן המרכיבים והתנאים המובילים לחשיפה .
ו. בחינת אמצעי הבקרה והמניעה במקום העבודה .

בחינת תהליך העבודה וסביבתו :

מידע כללי :

א. פרטים מזהים על המפעל .
ב. סוג תעשייה לפי קידוד בינלאומי , ארצי או אחר .
ג. גודל מקום העבודה .
ד. מספר עובדים וחלוקתם במפעל .
ה. מיון תהליכים .

תרשים המפעל :

א. זיהוי תהליכים וסימון בתרשים .
ב. סימון שטחי עבודה ומיקום עובדים .
ג. סימון פריסת מכונות , ציוד , חמרים וכו' .
ד. מיון תהליכים .
ה. סימון מיקום אמצעים הנדסיים לבקרה ומניעה .
ו. ממדי אולמות העבודה (כולל גובה) .

פרוט תהליכים ואזורי חשיפה :

א. זרימת תהליכים במפעל .
ב. חלוקת אזורי עבודה לפי תהליכים .
ג. מיון קבוצות עובדים חשופות באופן ישיר ו/או עקיף לפי אזורי עבודה .

חקירת התהליך :

א. הכרת התהליך .
ב. תנאי התהליך .
ג. שיטת העבודה .
ד. מיקום החומרים בתהליך .
ה. סימון אזורים של מוקדי חשיפה .

איתור גורמי חשיפה תעסוקתית :

חומרים כימיים :

א. חומרי-גלם .
ב. מוצרי ביניים / תוצאי לוואי .
ג. תוצרים סופיים .

הכרת הסיכון הכימי הפוטנציאלי :

א. כמות .
ב. תכונות החומר .
ג. התנהגות החומר בתהליך התעשייתי (יש שינוי / אין שינוי) .
ד. תגובות בין חומרים .
ה. צורת פיזור באויר .
ו. דרכי חדירה .
ז. הכרת המעמס מחשיפה לחומר .
ח. גליון סיכונים של חומר – MSDS .
ט. מידע מניטור קודם של החומר במפעל
י. סטטיסטיקה של תחלואה .

סיכונים פיזיקליים :

א. רעש .
ב. קרינה מייננת .
ג. קרינה בלתי מייננת .
ד. רטט .
ה. עומס אקלימי .
ו. לחץ פיזיקאלי חריג .
ז. חשמל .

סיכונים ביולוגיים :

א. גורמים מיקרו ביולוגיים .
ב. גורמים ביולוגיים אחרים .

סיכונים ארגונומיים :

א. תכנון עמדות העבודה .
ב. עומס מנטאלי .
ג. עומס על החושים .

סיכונים פסיכו-סוציאליים :

א. יחסי עבודה .
ב. יחסי גומלין בעבודת צוות .
ג. גורמים חיצוניים לעבודה .

ניתוח פעילות העובדים והגדרת קבוצות 'חשיפה אחידה' :

א. הגדרת עיסוק ותפקיד .
ב. סוג הפעילות (סוג אחד , רב-תכליתית) .
ג. שיטת העבודה (ידנית , בכלי עבודה , אוטומטית) .
ד. מאמץ פיזי בעבודה .
ה. משטרי עבודה ומנוחה .
ו. בתוך תקופת הפעילות : רצף עבודה , משכי חשיפה , תדירות חשיפה .
ז. שימוש באמצעי מגן .
ח. גהות אישית .
ט. מודעות , הכרת הסיכון , הבנת הסיכון .

אמצעי בקרה ומניעה להגנת העובד מחשיפה :

בקרת מקור :

א. תחליפים .
ב. בידוד ואוטומציה .
ג. בקרה מרחוק .
ד. אוורור מקומי .
ה. תחזוקה .

בקרת הסביבה והנתיב :

א. אוורור .
ב. ניקיון .
ג. תאורה .
ד. בטיחות מכאנית .
ה. בטיחות חשמל .
ו. בטיחות אש .

הגנה ממוקדת בעובד :

א. שימוש באמצעי מגן .
ב. גהות אישית
ג. מודעות , הכרת הסיכון .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש