איך בונים מצגת

יום חמישי, 19 במרץ 2009

תאונות עבודה , מחלות מקצוע ומקרים מסוכנים :

חובת הדיווח בעקבות תאונת עבודה :

המעביד חייב לדווח מיד , בטופס מיוחד , למפקח עבודה אזורי על כל תאונה שמקורה בעבודה (בעת ביצוע העבודה או בדרך מ/אל העבודה) , ושגרמה ליותר משלושה ימי אי-כושר לעבודה , או שגרמה מות העובד . אם תאונת עבודה דווחה לגבי עובד שנפגע , ולאחר זמן מה הוא נפטר כתוצאה מאותה תאונה , יש לדווח שוב , באופן נפרד , גם על מותו .
חובת הדיווח של המעביד אינה חלה על תאונה שאירעה לעובד משק-בית פרטי , ולא על תאונה שאירעה לקבלן או לעובדי קבלן המבצעים עבודה עבורו . אם אירעה במפעל תאונה לעובד של קבלן . על המעביד להודיע מיד לקבלן על התאונה והקבלן ידווח על התאונה למפקח העבודה האזורי .
מי שאינו מדווח כחוק על תאונת עבודה צפוי לקנס של 7,000 ₪ (נכון לינואר 1994) או לשלושה חודשי מאסר או לשניהם .
המעביד חייב לשמור בפנקס המפעל את פרטי התאונות ומחלות המקצוע עליהן חלה חובת דיווח למפקח העבודה .

חובת הדיווח בעקבות מחלת משלח-יד (מחלת מקצוע) :

כל מעביד המאמין או החושד , או שיש לו סיבות סבירות להאמין או לחשוד , שלעובד נגרמה מחלת מקצוע , חייב להודיע על כך בכתב לרופא ממשלתי של משרד הבריאות , וכן חייב לדווח על כך מיד למפקח העבודה האזורי . בנוסף לחובת הדיווח של המעביד , כל רופא המטפל בחולה הסובל ממחלת משלח-יד חייב גם הוא לדווח על כך מיד למפקח העבודה הראשי בירושלים .

המעביד חייב לדווח למפקח עבודה אזורי על מקרים מסוכנים מסויימים שנקבעו בחוק , גם אם הם לא גרמו תאונת עבודה . להלן המקרים :

1. התבקעות אבן משחזת או דיסקת השחזה , המונעות בכח מיכני .
2. התבקעות גלגל תנופה או גלגל רצועה המוסבים בכח מיכני .
3. התבקעות מיכל או מחט המוסבים בכח מיכני .
4. התמוטטות או נפילה של מעלית .
5. נפילת התא או הרציף שבמעלית .
6. ניתוק כבל תיל , חבל או שרשרת המשמשים להרמה או להורדה של התא או של רציף מעלית.
7. קלקול המפסיק את פעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של המעלית או של חלקיהם . לצורך הסעיפים 4 עד 7 תיחשב מכונת הרמה או מכשיר הרמה כמעלית .
8. קריסה או התמוטטות של עגורן .
9. נפילת עגורן , כננת או גלגלת .
10. ניתוק כבל-תיל , חבל או שרשרת המשמשים לעגורן או המשמשים להרמה , להורדה או להובלה של מטען ע"י עגורן , כננת או גלגלת .
11. קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של עגורן , כננת או גלגלת .
12. התפוצצות או התבקעות של קולט גז , המכיל גז בלחץ גבוה מלחץ האוויר .
13. התפוצצות דוד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שנגרם על ידי אש חוזר .
14. התפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבנין , למכונית , למתקנים , למכשירים חשמליים , או לקווי חשמל .
15. התמוטטות של פיגום המיועד לבצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה 1946 , להוציא פיגום שאין סכנה נפילה ממנו או מחלק מחלקיו לעומק העולה על 2 מטרים .
16. התמוטטות של תבנית ליציקת בטון , בגובה העולה על 2 מטרים , המיועדת לביצוע פעולת בניה או בניה הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה 1946 .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש