איך בונים מצגת

יום ראשון, 1 במרץ 2009

בטיחות בבניה :

סולמות :
סולם יהיה ארוך מטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם :

סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם . אם אורך הסולם עולה על שני מטרים , הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליו מגיע המשתמש בסולם , אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם .

חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על-ידי ברגי קשירה :

סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על-ידי ברגי קשירה כל 1.5 מטר לכל הפחות . או על-ידי חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל . אסור שיחסר שלב בסולם , ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים . צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם , ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ-30 ס"מ , ולא יעלה על 35 ס"מ .

סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו :

סולם נייד יוצב במקום ישר , ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו . אם אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב , יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למנוע תזוזה .
שני הזקפים של הסולם צריכים להישען באופן יציב הן למעלה והן למטה , ואסור להשעין סולם על אחד משלביו .
סולם נייד יועמד בשיפוע של 1 אופקי ל-4 אנכי , ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו .

סולם המקשר בין קומות באתר בניה :

סולם יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר .
הפתח בו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן , ויגודר משלשה צדדים .

פתחים :

כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר :

כל פתח ברצפה , במשטח עבודה , במדרכת מעבר , ברצפת פיגום , בגג , במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד , או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם . כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד . אזן היד יהיה בגובה של 90-115 ס"מ , והאזן התיכון בגובה של 40-50 ס"מ . לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ – 15 ס"מ מעל המשטח או הרצפה . לפי פסק דין שלא פורסם , האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע .

חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר :

חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ – 90 ס"מ משפת רצפה , משטח עבודה או מדרכות מעבר , ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים , יגודר אף הוא במעקה בעל אוזן-יד ואוזן תיכון .

אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר :

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו , אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים . אם מסירים אותו , יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד , ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר .

טפסות :

תקן ישראלי לטפסות :

קיים תקן ישראלי (ת"י 904) להתקנת טפסות , ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה .

דרישה לקיום תכנית לטפסות :

במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות :
א. במפלס או תקרה שגובהה עולה על 4 מטרים .
ב. לתקרה בעובי בטון של יותר מ-40 ס"מ .
ג. לקורה שגובהה עולה על 75 ס"מ .
ד. לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה .

הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה :

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות , אופן הצבת תשתית לתומכות , אופן העמדת התומכות , קשירתן וכדומה . טפסות יפרקו רק על-ידי טפסנים , ובהשגחת בונה מקצועי (בעל ניסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל 18) .
מפקח עבודה ראשי רשאי לאפשר (בכתב בלבד) חריגות בהנחיות הקשורות לטפסות .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש