איך בונים מצגת

יום ראשון, 22 במרץ 2009

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי) :

חובת ביצוע בדיקות סביבתיות במכשירים מכויילים ובשיטות מקובלות :

קיימות תקנות שונות בדבר חובה לערוך בדיקות סביבתיות כדי לאתר גורמים , תנאים , חומרים או חלקיקים העלולים לפגוע בבריאות העובדים . את הבדיקות יש לבצע במכשירים מכוילים , ובשיטות מקובלות שאושרו על-ידי המפקח הראשי . לגבי טלק וצורן דו חומצני גבישי , יש לבצע בדיקה 6 חודשים לפחות , לגבי אסבסט כל 3 חודשים לפחות .

חובת ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות חלה גם על מעבדות :

חובת ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות חלה לא רק על המפעל אלא גם על מעבדות רפואיות , כימיות וביולוגיות – להוציא מעבדות בבתי-ספר .

עריכת בדיקות רק על-ידי בודק מוסמך בתנאי חשיפה מסויימים :

במקרה של חשיפה ברמה הגבוהה ממחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת (רבע לגבי אבק מזיק) , יערכו הבדיקות רק על-ידי בודק מעבדתי מוסמך ממעבדה מוסמכת שאושרה לצורך זה על-ידי מפקח עבודה ראשי . בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות יבוצעו רק על-ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות טוקסיקולוגיות (כגון זו הפועלת במכון לרפואה תעסוקתית) .

הגדרת רמות חשיפה לעובדים ( TLV ו – BEI ) :

קיימות שלוש רמות של חשיפה לגורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודת העובד :
חשיפה משוקללת מרבית מותרת ( TLV-TWA ) – הרמה המקסימלית שאליה הוא יכול להיות חשוף שמונה שעות ביממה .
חשיפה מרבית מותרת ( TLV-STEL ) – הרמה המקסימלית שאליה הוא יכול להיות חשוף רק עד 4 פעמים ביום (עם מרווח של שעה בין פעם לפעם) , ולא יותר מ – 15 דקות בכל פעם (בתנאי שהחשיפה המרבית המותרת לא תעלה על החשיפה המשוקללת המותרת) .
תקרה חשיפה מותרת ( TLV-C ) – הרמה המקסימלית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודת העובד שאסור לחרוג ממנה בכל נסיבות שהן .
לאיתור רמות ביולוגיות של חומרים מסוכנים בגוף האדם קיימים "סימנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית ( BEI ) המהווים סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובדים .

פרסום תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות :

על המעביד לפרסם במקום העבודה את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות כדי שיובאו לידיעת העובדים .

ערכי החשיפה המחייבים בחוק נמצאים לעיון במחלקת הפיקוח :

לכל גורם יש רמות חשיפה שונות , כפי שמצוין בתקנות . כשלא מציינים ערכי חשיפה , הערכים המחייבים בחוק הינם אלה המתפרסמים בארה"ב בספר מיוחד המפרט ערכי הסף ( TLV ) של חומרים שונים . הספר נמצא לעיון במשרדי הפיקוח על העבודה באזורים השונים .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש